Begeleiding bij Kredietaanvragen

Het is voor ondernemers niet altijd duidelijk hoe de banken uw kredietaanvraag beoordeelt. Wat is het proces en hoe kunt u deze aanvraag zodanig opstellen dat u de meeste kans hebt op succes? Onze consultants zijn ex-bankiers en kunnen u hierbij helpen.

De meest belangrijke onderdelen bij een kredietaanvraag zijn:

  • wie is de kredietnemer?
  • het business plan;
  • het investeringsplan;
  • de zekerheden;
  • wat zijn de verwachte branchevooruitzichten;
  • de historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen;
  • toelichting op de financieringsaanvraag met een cijfermatige onderbouwing.

Onze consultants begeleiden u met het opstellen van een kredietaanvraag, bereiden u voor met het gesprek met de banken en zullen samen met u de gesprekken met de banken aangaan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact op